CleanSynto®

Grimcat e blozës dhe papastertive mund të lënë mbetje te cilat rezultojnë në bllokimin e fliterave dhe ndotjen rrugeve të lubrifikimit dhe pompave të lubrifikimit.Rënia e efikasitetit të motorit dhe rreziku I mosfunksionimit të motorit rritet.

Approved formula

Teknologjia special e CleanSynto® ul depozitimin e grimcave të blozës dhe papastertive në mënyrë që lubrifikanti të arrijë pika kritike lubrifikimi në mënyrë më efikase ,duke e mbajtur motorin tuaj të pastër për një kohë më të gjatë.Kjo mund të përmirësojë efikasitetin e motorit tuaj në mënyrë drastike dhe të ulë rrezikun e problemeve në motor në të ardhmen.

Special CleanSynto® formula

Die spezielle CleanSynto® Technologie reduziert die Ablagerungen von Ruß- und Schmutzpartikeln, so dass das Öl ungehindert an die wichtigen Schmierstellen gelangt. Infolgedessen bleibt Ihr Motor länger sauber. Die Effizienz des Motors nimmt zu und die Gefahr eines Motorausfalls nimmt ab. 

Teknologjia e RAVENOL CleanSynto mundëson :

  • Elementë më të pastër motorik
  • Kohezgjatje te intervalit te nderrimit te vajit
  • Durueshmëri maksimale te motorit
  • Ulja te kostove të mirëmbajtjes

Për më shumë informacion mbi produktet RAVENOL: www.ravenol.de