Kontakt

Kappa Oil
Lagjia 14,
Rruga "Astrit Nushi"
Durres,Shqiperi

Tel.:+355 52 264 402
Tel:+355 52 264 403
E-Mail:info@kappaoil.com.al
Internet:


www.ravenol.al


Kontaktoni për më shumë informacion